Ochrana osobních dat - GDPR


Krkonošská základní škola a Mateřská škola Vítkovice, příspěvková organizace, 512 38 Vítkovice v Krkonoších 28

INFORMACE GDPR

Jsme veřejnou organizací a zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů, žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob.

Platí tedy i pro nás:

Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytnout občanům, zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití.

Pověřenec systému GDPR: Neumann Zbyněk, tel: 420777689489, e – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkaz na dokumenty: Politika GDPR, informace pro občany, informace pro zaměstnance

Vítkovice v Krk. 21. 5. 2018

 

 POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme základní a mateřskou školou a zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů, studentů, rodičů, zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob. Platí tedy i pro nás

Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytovat občanům, zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití. Přijali jsme následující vizi:

Krkonošská základní a Mateřská škola, příspěvková organizace je prostřednictvím svých zaměstnanců zárukou bezpečí osobních údajů svých žáků, jejich rodičů a zástupců i všech našich partnerů.

 

Tuto vizi naplníme soustředěním se na následující opatření:

1.          Systém managementu bezpečnosti osobních údajů. GDPR zavádíme jako ucelený systém s provázanými řídicími dokumenty (politika, směrnice, návodky) a záznamy.

2.          Poveřenec pro ochranu osobních údajů. Plníme zákonnou povinnost, pro oblast ochrany osobních údajů jsme získali tzv. pověřence, který bude dbát na správnou metodiku práce s osobními údaji a prověřovat naše administrativní postupy.

3.          Žáci a jejich zákonní zástupci – správní agendy. V agendách souvisejících s žáky a jejich zákonnými zástupci plně dbáme na ochranu jejich osobních údajů ve smyslu GDPR.

4.          Zaměstnanci. O osobách zaměstnaných na základě pracovní smlouvy nebo dohody vedeme jen nutné záznamy pro výkon personální a mzdové agendy.

5.          Obchodní partneři a další osoby. O konkrétních osobách obchodních partnerů a dalších osobách (poradcích, kontrolorech atd.) shromažďujeme jen záznamy nutné pro příslušnou činnost (nákup materiálu a služeb, poradenství, kontrolní činnost atd.). Partnery upozorňujeme, že dodržujeme pravidla GDPR a vyžadujeme totéž od nich.

6.          Softwarové produkty evidující osobní údaje. Posuzujeme využívané i nové softwarové produkty z pohledu evidence osobních údajů. Požadujeme od dodavatelů podporu GDPR při jejich využívání včetně funkcí pro plnění práv subjektů.

Tato Politika GDPR je závazkem školy naplňovat zásady v oblasti ochrany osobních údajů. Politika GDPR je základem pro stanovování dílčích cílů. Zaměstnanci jsou s Politikou GDPR opakovaně seznamováni, odpovídají za její plnění.

 

Tato Politika GDPR se přijímá na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli, minimálně 1x ročně.

Ve Vítkovicích dne 3. května 2018

Mgr. Zbyněk Neumann

 

Zuzana Hartmanová

pověřenec GDPR

 

Ředitelka

 

 

Informace pro občany a obchodní partnery o GDPR

Krkonošská základní a Mateřská škola Vítkovice příspěvková organizace

Vážení,

i pro naši Základní a Mateřskou školu, příspěvková organizace Vítkovice platí od 25. května 2018 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně GDPR.

Toto sdělení je určeno občanům a obchodním partnerům, aby znali přístup naší organizace k právům a povinnostem, které z nařízení EU vyplývají.

A.      Vypracovali jsme ucelený systém řídicích dokumentů, které pokrývají problematiku GDPR. Cílem je co nejvyšší bezpečnost osobních údajů jak žáků, tak zákonných zástupců a zaměstnanců školy, ale i obchodních a jiných partnerů.

B.      Systém řídicích dokumentů je trojstupňový, v prvním stupni je to Politika GDPR, ve druhém Směrnice GDPR a ve třetím Návodky GDPR. Kromě těchto dokumentů vedeme záznamy o zpracování osobních údajů.

C.      Pro správné nastavení pravidel zpracovává obecní úřad analýzu rizik a k rizikům s nejvyšším indexem přijímá opatření ke zmírnění rizika.

D.      Naše organizace se nespoléhá jen na nastavení systému, ale plánuje každoroční audit úrovně zavedení GDPR a celkové roční přezkoumání systému GDPR.

E.       Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl nasmlouván Mgr. Zbyněk Neumann, kontakty na něj jsou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a +420 777689489.

F.       Koordinátorkou GDPR byla jmenována paní Zuzana Hartmanová. Ta bude styčnou pracovnicí mezi pověřencem, zákonnými zástupci žáků, občany a obchodními partnery. Pokud by případný problém nevyřešila, obraťte se na ředitelku školy.

G.      U pověřence GDPR můžete uplatnit svá práva podle GDPR.

H.      Pokud budete naší organizací vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, zvažte, zda jste tento souhlas schopni v souladu se svým svědomím poskytnout. Nikdo vás k tomu nemůže nutit, neudělení vybraných souhlasů však může znamenat nemožnost vykonávat určitou funkci. Mějte na paměti, že každý souhlas je odvolatelný.

Ve Vítkovicích dne 3. května 2018

 

   

Zuzana Hartmanová

   

Ředitelka


Please publish modules in offcanvas position.